- Advertisement -

Sıralama, ülkelerin ekonomik açıdan gelişmişlik düzeyinin göstergesi olan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) üzerinden hesaplanarak yapılmıştır. Çünki; ekonomi bir ülkenin her şeyidir. Eğer bir ülkenin ekonomisi güçlü ise, o ülkede eğitim seviyesi artar, suç oranı azalır; sağlık kalitesi artar. Kısacası hepsi temelde ekonomiye bağlıdır. Listemizde dünyanın en yüksek GSYİH verilerine sahip ülkeleri bulunmaktadır. İşte 2017 yılının en zengin 10 ülkesi…
Source: Galeriler

- Advertisement -